Obracenie jaj podczas inkubacji jest bardzo ważne .Zarodek rozwijając się na żółtku powoduje, że staje się ono lżejsze i zaczyna unosić się ku górze. Jeśli po tym jajo zostanie obrócone zarodek znajdzie się na dole, spowoduje to, że żółtko obróci się do środka rozwodnionego, rozrzedzonego białka zanim znowu nie przedostanie się na powierzchnię.

Żółtko utrzymywane jest na swoim miejscu przez strukturę zwaną chalazą i przez błony. Mimo to żółtko ciągle wykazuje skłonność do unoszenia się ku górze deformując wewnętrzne błony co może w końcu doprowadzić kontaktu żółtka i błony skorupki. Jeśli stanie się tow momencie gdy embrion będzie znajdował się na górze żółtka może to doprowadzić do jego przyklejenia się do skorupki i obumarcia. Z tego powodu właśnie obracanie jaj jest tak ważne dla prawidłowego rozwoju pisklęcia.

Obracanie przez przechylanie tac
Po przewróceniu jaja, zarodek wślizguje się w świeże składniki odżywcze (świeże białko), co pozwala na jego dalszy rozwój. Jest to szczególnie ważne w pierwszym tygodniu, kiedy to nie wykształcił się jeszcze układ krwionośny. Jakkolwiek jajko musi podlegać obrotom także w kolejnych tygodniach, jednakże już nie tak częste jak w pierwszych 7 dniach. Schemat obrotów jest różńy dla różnych gatunków ptaków. Gniazdowniki wymagają ich większej częstotliwości niż zagniazdowniki. Kiedy to np. drób należy obracać mniej więcej co godzinę o 80o , a jaja papug w początkowym stadium należy obracać o 180o wiele razy w ciągu godziny.

  W inkubatorach wykorzystywane są 3 podstawowe rodzaje mechanizmów obracających:
 • Przechylające się tacki
  Większość dostępnych na rynku inkubatorów wyposażone są w plastikowe tacki na jajka, które trzymają je pionowo. Tacki te przechylają się o kąt 40o w poziomie w obie strony (całkowity kąt przechyłu to 80o), w określonych odstępach czasu np. co godzinę. Ta metoda dobrze sprawdza się przy inkubacji drobiu, dla którego metoda ta została opracowana i jest bardzo wydajna przy komercyjnej hodowli. Jakkolwiek metoda ta w znaczący sposób odbiega od naturalnego sposobu ptaków. Dlatego rozwiązanie to jest dobre dla drobiu, ale nie dla dzikiego ptactwa czy gniazdowników.
 • Najbardziej popularne rozwiązanie to ruchoma podłoga lub ramka ruchoma.
  Najbardziej popularne rozwiązanie to ruchoma podłoga lub ramka ruchoma.
 • Ruchoma podłoga w inkubatorze
  W niektórych małych inkubatorach, gdzie nie ma potrzeby układania jaj w licznych warstwach, jaja układa się na poziomej podłodze trzymadle, która porusza się od boku do boku, od jednej strony do drugiej. Jajo jest przytrzymywane przez umocowane przegrody, co uniemożliwia mu ruchy boczne, a ruszająca się podłoga wprawia je w obrót. Technika ta dobrze sprawdza się przy jajkach o równym, w miarę symetrycznym kształcie, np. jaja kacze. Jednak jaja, które są bardziej spiczaste na jednym z końców maja tendencję do tłoczenia się.
 • Rolki do automatycznego obracania jaj
  Jest to bardzo prymitywny sposób obrotu jaj, mało stosowany i nie polecany. Ruszająca się podłoga wprawia w leżące na niej rolki w ruch. Jajka leżą na rolkach, a rolki na poruszającej się powierzchni. Żeberka na rolkach zapobiegają "chodzeniu", przemieszczaniu się, jaj wzdłuż rolek.