Jaja muszą być starannie przechowywane
Jaja muszą być starannie przechowywane
Zapłodnione jaja są żywe. Każde jajo zawiera masę żywych komórek, która rozwija się w zarodek, a w końcu w pisklę. Każdy przypadek niewłaściwego obchodzenia się z zapłodnionym jajami zmniejsza prawdopodobieństwo udanego lęgu.
Zapłodnione jaja zwykle przechowywane są przez pewien czas zanim zostaną włożone do inkubatora. Z reguły jaja gromadzone są tak długo aż uzbiera się ich odpowiednia ilość, odpowiednia do zapełnienia inkubatora, lub gdy w inkubatorze zwolni się miejsce po poprzednim wsadzie. Jest to sytuacja analogiczna do lęgów w naturalnym środowisku. Zanim kura (bez względu na gatunek) usiądzie na jajach znosi je do gniazda przez kilka a nawet kilkanaście dni. Ponieważ inkubacja rozpoczyna się temperaturze powyżej 22oC, gwarantuje to, że zarodki we wszystkich jajach zaczną rozwijać się równocześnie i praktycznie w tym samym momencie się wyklują.

Zbieranie i selekcja jaj lęgowych


Rozbite, słabo ukształtowane, niezwykle duże bądź małe jaja nie powinny być inkubowane. Z tych jaj rzadko wylęgają się pisklęta, a jeśli się wyklują to często są nieprawidłowo rozwinięte. Jeśli pisklę wykluje się z małego jaja, wówczas zawsze będzie ono mniejsze i słabsze od rówieśników, co zmniejsza prawdopodobieństwo jego przetrwania. Inkubowanie nieselekcjonowanych jaj, zwiększa również ryzyko wprowadzenia infekcji do inkubatora czy klujnika.

Jaja przeznaczone do inkubacji nie powinny być myte. Mycie i wycieranie wilgotną ściereczką usuwa ze skorupki naturalną warstwę ochronną jaja. Zabrudzone jaja powinny być oczyszczone, poprzez delikatne szorowanie suchą szmatką zabrudzonych miejsc. Mycie jaj może powodować przeniesienie ewentualnych chorób do wnętrza jaja poprzez minimalne pory w skorupce.

Jeśli jajo jest myte, to powinno być myte krótko w przegotowanej wodzie o temperaturze około 43oC z zawartością środka dezynfekcyjnego. Mycie jaj w chłodniejszej wodzie powoduje przenikanie jej do treści jajka. Woda taka może nieść ze sobą zarazki i ewentualne choroby znajdujące się na jajku.

Ogólne uwagi


Z zebranymi i oczyszczonymi jajami do inkubacji należy obchodzić się bardzo ostrożnie. W tym celu każdorazowo przed dotykaniem jaj należy dokładnie umyć ręce, zwłaszcza gdy często przebywamy w wolierach lub mamy kontakt z ptakami.

Czas przechowywania ja lęgowych:


Jaja do inkubatora można wsadzić nawet około godziny po zniesieniu. Takie rozwiązanie jest jednak zupełnie niepotrzebne. Równie dobre wyniki w inkubacji można uzyskać gdy jaja przechowywane są nawet przez 7 dni od zniesienia. Niemniej jednak jaja niektórych gatunków ptaków są bardziej wrażliwe niż u innych. Wylęgalność może spadać gwałtownie, gdy jaja przechowywane są przez okres dłuższy niż 12 dni. Przechowywanie jaj dłużej niż 15 dni może również wydłużyć okres inkubacji o 1 dzień.

Układanie i obracanie jaj podczas składowania:


Jaja, które będą przechowywane przez okres krótszy niż 10 dni przed inkubacją należy układać w przystosowanych tackach. Wystarczające do tego celu są tace papierowe w jakich kupuje się jaja konsumpcyjne (z reguły mają one pojemność 30jaj). W czasie przechowywania jaja powinny być układane szerokim końcem ku górze.

Jeśli jaja będą inkubowane w ciągu 7 dni od złożenia, nie ma obowiązku ich obracania, jednak zaleca się aby i w tym okresie były obracane. Dobrze jest zabezpieczyć składowane jaja przed zanieczyszczeniami takimi jak kurz, gruz lub innymi, które mogłyby uszkodzić jaja. W tym celu można przykrywać ja delikatnie lekkim materiałem lub na przykład folią (malarską)

Jaja lęgowe podczas przechowywania muszą być obracane.
Jaja lęgowe podczas przechowywania muszą być obracane.
Obracanie jaj realizuje się z reguły raz lub dwa razy dziennie, przechylając je każdorazowo o ponad 90o. Oczywiście obracać można ręcznie jajo po jaju, jednak ta metoda jest kłopotliwa i dość niebezpieczna, gdyż zwiększa ryzyko uszkodzenia jaja a w dodatku jest bardzo pracochłonna. Najczęściej w domowych wylęgarniach tace z jajami układa się na drewnianej desce i jeden z jej końców podnosi się tak aby w stosunku do podłogi znajdowała się pod kątem 45o. W tym celu można podłożyć odpowiednich rozmiarów klocek (betonowy lub drewniany). Aby więc obrócić jaja o 90o wystarczy wówczas klocek przełożyć pod drugi koniec deski. I tak codziennie rano i wieczorem.
Do obracania jaj można również skonstruować we własnym zakresie stół z pochylnym blatem. Wówczas do takiego stołu łatwo można będzie podłączyć silnik do obracania jaj, który jaja przechylał będzie automatycznie. Obracanie jaj w inkubatorze zapobiega stratom w inkubacji, gdyż jeśli jajo leży zbyt długo nieruszane zarodek może "przykleić" się do błony wewnątrz jaja i zamrzeć.