Po okresie inkubacji następują pierwsze dni życia piskląt, konieczne jest więc zapewnienie kurczętom odpowiednich warunków bytowych.