FERMO
Dział Inkubatorów i Zagadnień Inkubacji
infermo.pl
e-mail: sklep@infermo.pl

Magazyn, Laboratorium i produkcja:
  FERMO o/Kalisz
  Piotrów 18
  62-814 Blizanów
  tel. +48 62 739 4040
Konto:
Alior Bank:
66 2490 0005 0000 4600 3021 9297