Inkubacja jest procesem, w którym ptaki wysiadują swoje jaja, dzięki czemu rozwija się w nich zarodek a następnie wykluwa pisklę. Najbardziej kluczowym czynnikiem inkubacji jest stała temperatura wymagana do rozwoju zarodka w określonym czasie. Naturalny akt siedzenia ptaka na jajach nazywany jest po prostu wysiadywaniem, natomiast ptak siedzący na jajach to nasiadka. Naturalnym instynktem ptaków jest skłonność do wysiadywania jaj, choć w przypadku chowu zamkniętego ptaków (jak to ma miejsce w hodowlach drobiu) ta naturalna skłonność może zanikać.
Nasiadka- kwoka wysiadująca jaja
Nasiadka- kwoka wysiadująca jaja

Stąd też w tego typu hodowlach przeprowadza się tak zwaną inkubację sztuczną. Charakteryzuje się ona tym, że zamiast pod naturalną nasiadką jaj inkubuje się specjalnych przystosowanych do tego komorach, czyli w inkubatorach. Zadaniem inkubatora jest zapewnienie jajom takim warunków klimatycznych jakie miałyby ów jaja w naturalnym środowisku. Dlatego inkubator taki musi zapewnić jajom następujące parametry: stałą temperaturę, określoną wilgotność powietrza oraz odpowiednią wentylację. Parametry te realizuje się różnie w zależności od typu inkubatora, a zwłaszcza jego pojemności, dlatego najpopularniejsze są w tej chwili inkubatory kabinowe

W następnych artykułach postaramy się szczegółowo opisać proces inkubacji i czynniki jakie nim sterują.

Więcej informacji na temat podstawy inkubacji:
Stadia rozwoju zarodka w jaju ptasim
Wykluwanie, ostatni etap inkubacji
Prześwietlanie jaj podczas inkubacji
Zbieranie i magazynowanie jaj lęgowych
Inkubacja różnych gatunków ptaków
Wilgotność w inkubatorze
Obracanie jaj