Rozłupana skorupka jaja w momencie klucia.
Rozłupana skorupka jaja w momencie klucia.
Okres klucia to ostatnia faza inkubacji. Rozpoczyna się on z reguły około 2lub 3 dni przed końcem inkubacji. Podczas tego etapu pisklęta przekłuwają skorupkę, otwierają ją i wydostają się na zewnątrz. W tym okresie jaj nie należy już obracać. Zależnie od stopnia mechanizacji wylęgarni jaja przekłada się na ten okres do klujnika, bądź adaptuje wnętrze inkubatora na potrzeby klucia. Jeśli adaptujemy inkubator z wieloma poziomami szuflad, należy zamknąć jaja w specjalnych koszach. Pomimo, że większość współcześnie produkowanych małych inkubatorów posiada ażurowy spód, należy pamiętać, że jeśli spód na którym układane są jajka jest śliski i nie ma punktów zaczepienia, należy wyłożyć go szmatką bądź szorstkim papierem o nieregularnej strukturze. Nie należy do tego celu stosować gazet, gdyż są one zbyt śliskie. Świeżo wyklute pisklęta będą bardzo szybko próbowały stawać na nogi, a śliski papier będzie im to utrudniał. Należy się upewnić czy włożony papier nie zaburza systemu cyrkulacji powietrza, nie ma kontaktu z wodą lub elementami grzewczymi. W okresie inkubacji temperaturę można obniżyć o około 0,5oC, natomiast wilgotność powinna wzrosnąć. Jeśli nie posiada się automatycznego systemu regulacji wilgotności, można tego dokonać dokładając kolejne naczynia z wodą, zwiększając tym samym powierzchnię parowania wody w inkubatorze.

Kiedy pisklę się wykluwa
Proces wykluwania wymaga od pisklęcia niebywałego wysiłku. Podzielony jest on na etapy dużej aktywności, poprzedzielane okresami odpoczynku. Cały proces z reguły zajmuje do 24godzin. Jest to standardowy czas klucia dla drobiu. Gdy proces ten trwa dłużej może to oznaczać, że coś dzieje się nie tak.

Pierwsze wyklute piskl?ta
Pierwsze wyklute pisklęta
Po wydostaniu się ze skorupki, pisklęta powinny pozostać w inkubatorze aż do czasu całkowitego wyschnięcia. W tym okresie wentylacja powinna pracować maksymalnie dobrze. Jest to okres kiedy nie należy jeszcze podawać pisklętom żadnych pokarmów ani płynów. Funkcjonują one jeszcze bowiem na treści żółtka, która była ich pokarmem w całym okresie inkubacji. Po około 24 godzinach od wyklucia praktycznie wszystkie pisklęta są już suche. Można wówczas otworzyć klujnik i przetransportować pisklęta do ciepłego odchowalnika. Dopiero tam należy zapewnić im dostęp do paszy i czystej wody.
Pisklęta nie powinny pozostawać w klujniki dłużej niż 24 godziny po wykluciu. Panujący tam klimat sprzyjający lęgom, po dłuższym czasie spowoduje odwodnienie piskląt i okaże się dla nich zabójczy.

Jaja, które nie wykluły się równocześnie z innymi lub kluły się problematycznie dłużej niż 1 dzień należy zlikwidować. Nie należy też w żaden sposób pomagać pisklętom wydostawać się z jajka. Pisklęta, które nie potrafią wyląc się same są zbyt słabe i nie stanowią dobre materiału do hodowli. W procesie klucia dokonuje się naturalna selekcja piskląt pod względem ich zdolności przeżycia. Jeśli pisklę nie wykluje się samo, oznacza to że będzie zbyt słabe aby przeżyć. Nawet gdy będzie jadło normalnie, zawsze będzie słabsze od swoich rówieśników. Często również próby pomocy przy lęgach kończą się kalectwem bądź deformacją piskląt. Takie pisklęta należy humanitarnie usuwać już na etapie przekładania do odchowalnika. Takie pisklęta nigdy nie będą dobrym materiałem reprodukcyjnym, gdyż ich słabe cechy mogłyby zostać przekazane w genach następnym pokoleniom.