Obracanie jaj podczas inkubacji jest istotnym czynnikiem wplywającym na pomyślność lęgów. Na pozór prosta czynność, którą naturalna nasiadka wykonuje kilka razy dziennie (wygląda to po prostu jakby poprawiała wysiadywane jaja), ma zbawcze znaczenie dla znajdujących się w nich zarodków. Otoż gdy jajo zbyt długo ułożone jest na jednej stronie, wówczas zarodek może "przykleić" się do ścianki błony i zamrzeć. Jaja można obracać ręcznie, a można też zastosować do tego specjalne silniki i akcesoria.