Oferta małych inkubatorów domowych dla hodowli hobbystycznych lub dla gospodarstw domowych gdzie liczba jaj nakładanych do inkubatora nie przekracza 19 sztuk.