Oferta rozwiazań dla przemysłu drobiarskiego - inkubatorów i automatów lęgowych dla wylęgarni jaj drobiu kur, kaczek, gęsi i innych ptaków.