Oferta specjalistycznych urządzeń legowych dedykowanych typowo dla ferm strusi. Jaja strusi wymagają szczególnego podejścia i szczególnych inkubatorów.